พลังงานแสงอาทิตย์ในสถานที่ (บนชั้นดาดฟ้าและบนพื้นดิน)

แอมพลัส เอนเนอจี (Amplus Energy) เป็นผู้เล่นชั้นนำในกลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์บนชั้นดาดฟ้า ภายใต้รูปแบบโอเปค (OPEX model) ในอินเดีย ด้วยผลงานโครงการในสถานที่ติดตั้งบนชั้นดาดฟ้าและติดตั้งบนพื้นดิน มากกว่า 80 เมกกะวัตต์ แอมพลัสได้ตั้งหลักปักฐานในพลังงานแสงอาทิตย์ พีวี ในสถานที่ (on-site solar PV) ในส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานที่ได้ทำงานร่วมกับลูกค้า เช่น ยามาฮ่า, เวิร์ลพูล, วอลมาร์ท, เอชเอแอ, ทีวีเอส, เอบีบี, ฮอนด้า, ฮัลลิเบอร์ตัน, เอชที มีเดีย, โบทิล อินเดีย, โดมิโน่ และอื่น ๆ บางส่วนของโครงการที่โดดเด่นในภาคบนชั้นดาดฟ้า ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พีวี บนชั้นดาดฟ้าแห่งเดียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอินเดียที่มีความจุ 4 เมกกะวัตต์สำหรับยามาฮ่ามอร์เตอร์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 เมกะวัตต์สำหรับ 15 ร้านค้าที่ราคาดีที่สุดในอินเดียของวอลมาร์ท และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนชั้นดาดฟ้าขนาด 2.5 เมกะวัตต์สำหรับอินเดีย เอ็กโพสิชั่น มาร์ท ลิมิเตด (India Exposition Marts Limited) ที่ เกรทเตอร์ นอยด้า นอกเหนือจากโครงการบนชั้นดาดฟ้าแล้วแอมพลัส (Amplus) ยังได้รับสัญญาว่าจ้างประสบความสำเร็จในโรงไฟฟ้า พีวี บนพื้นดิน ขนาด 3.9 เมกะวัตต์สำหรับสนามบินเบงกาลูลู ของ เอชเอแอล ซึ่งเกิดขึ้นเป็นโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีฐานตัวติดตามแห่งแรกของอินเดียสำหรับสนามบิน ลูกค้าของแอมพลัส (Amplus’ clients) ในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานที่ มีช่วงจากองค์กรการผลิต ทั่วทั้ง การบินและอวกาศและการป้องกันประเทศ, ยานยนต์, กลุ่มสินค้าประเภทคงทน, การแปรรูปอาหาร, สินค้าอุปโภคบริโภคที่เคลื่อนไหวเร็ว (FMCG), เภสัชกรรม, ฯลฯ จนถึงสถานประกอบการการค้า เช่น อาคารสำนักงาน, กลุ่มค้าปลีก, สถาบันการศึกษา, โรงพยาบาล และห้างสรรพสินค้า

แอมพลัส (Amplus) มีชื่อเสียงในด้านการให้บริการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอัตราค่าไฟฟ้าที่ต่ำที่สุด โดยการประกันการหยุดทำงานต่ำสุด และการผลิตสูงสุดของโรงงานผลิต พีวี (PV) ในสถานที่ต่างๆ แอมพลัส (Amplus)ได้รับข้อตกลงภายใต้การเสนอราคา SECI เพื่อติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พีวี (PV) บนชั้นดาดฟ้าขนาด 14.5 เมกะวัตต์สำหรับสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาล อัตราเสนอราคาโดยแอมพลัสต่ำสุด เป็น 3 รูปี/กิโลวัตต์ชั่วโมง (INR 3/KWh) ซึ่งเป็นรายที่ต่ำที่สุดในประเทศ แอมพลัส (Amplus) กำลังดำเนินการติดตั้งโรงงาน พีวี (PV) บนชั้นดาดฟ้าและหลังคาของสถาบันการศึกษาในส่วนต่าง ๆ ของประเทศ