สำรวจเพิ่มเติม
เครื่องคิดเลขพลังงานแสงอาทิตย์
หน้าหลักค่าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่หลากหลายที่สุด ถือได้ว่ามีศักยภาพมากที่สุดในการทำหน้าที่ทดแทนพลังงานความร้อนหรือถ่านหินแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตามความชอบของพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่าแหล่งพลังงานทั่วไปไม่เพียง แต่เป็นหน้าที่ของการขับเคลื่อนไปสู่พลังงานสีเขียวและความยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังได้รับอิทธิพลจากต้นทุนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย คำถามต่อไปที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่กำหนดต้นทุนพลังงานแสงอาทิตย์และแนวโน้มของต้นทุนพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ค่าใช้จ่ายพลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำมาใช้โดยตรงกับภาษีที่กำหนดโดยนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์หรือค่าใช้จ่ายคงที่ของการติดตั้งที่เกิดขึ้นโดยผู้บริโภคที่อยู่อาศัยหรือเชิงพาณิชย์ที่วางแผนที่จะตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายผ่านการออมในบิลค่าสาธารณูปโภคในระยะยาว . ต้นทุนพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับหนึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ สวนพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่บนชั้นดาดฟ้าหรือบนพื้นดิน ในกรณีของสวนพลังงานแสงอาทิตย์เนื่องจากมีการรวมมวลชนสำหรับผู้บริโภคหลายรายผู้พัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์สามารถบรรลุการประหยัดต่อขนาด สิ่งนี้จะลดอัตราค่าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลงโดยนักพัฒนา ปัจจัยอื่น ๆ ของค่าใช้จ่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คือระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ on-grid หรือ off-grid พร้อมที่เก็บแบตเตอรี่อะไรคือที่ตั้งของโครงการสิ่งที่เป็นนโยบายของรัฐที่มีอยู่ในสถานที่ตั้งของโครงการและสภาพตลาดที่เป็นอยู่

เมื่อเราแบ่งต้นทุนของส่วนประกอบต่าง ๆ สำหรับระบบ PV บนดาดฟ้าที่เรียบง่ายโมดูล PV เพียงอย่างเดียวถือเป็น 52% ของต้นทุนทั้งหมดตามด้วยอินเวอร์เตอร์ที่ต้นทุน 23% และความสมดุลของระบบ (สายเคเบิล ฯลฯ ) ที่ต้นทุน 17% ค่าติดตั้งประมาณ 8% สำหรับโรงงาน PV หลังคาทั่วไป โรงงาน 1 KWp ปกติโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บรอบ ๆ INR 1 แสนแสน อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายของโรงงาน 100 KWp ที่ติดตั้งโดยผู้พัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดลงได้ถึง 65-70 lakhs

กราฟต้นทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ต้นทุนพลังงานแสงอาทิตย์ลดลงอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่มาจากประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นและราคาแผงโซลาร์เซลล์ที่ลดลง แผงโซลาร์เซลล์ซิลิกอนที่มีประโยชน์ชิ้นแรกซึ่งคิดค้นโดย Bell Labs ในปีพ. ศ. 1954 มีประสิทธิภาพประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์ วิวัฒนาการของเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันแผงควบคุมที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 30% กำลังถูกผลิตขึ้นซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าแผงเศรษฐกิจระดับล่างถึง 25% ในตลาดในขณะเดียวกัน ในปีพ. ศ. 1977 ราคาแผงโซลาร์เซลล์อยู่ที่ 77 เหรียญต่อวัตต์ ในเวลาเพียง 40 ปีมันลดลง 99.2%

ด้วยการถือกำเนิดของเทคโนโลยีใหม่ในการติดตั้งต้นทุนการดำเนินการของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ก็ลดลงเช่นกัน การเคลื่อนไหวไปสู่พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภาวะโลกร้อนกำลังกระตุ้นให้ประเทศต่างๆออกมากำหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าฟาร์มขนาดสาธารณูปโภคที่อำนวยความสะดวกโดยรัฐบาลในการจัดหาพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้การส่งผ่านของรัฐกำลังลดค่าใช้จ่ายลง สรุปพลังงานแสงอาทิตย์เริ่มมีราคาถูกลงและมีราคาไม่แพงและได้รับความเท่าเทียมกันกับอัตราภาษีศุลกากรในรัฐส่วนใหญ่ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการนำไปใช้โดยผู้บริโภคทุกกลุ่ม